Marnardal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Informasjon
Endring av nettsider - 15. januar 2020

I forbindelse med sammenslåing av fellesråd i nye Lindesnes kommune, er nettsidene for Marnardal menighet under oppdatering på ny plattform.
Vi gjør oppmerksom på at informasjonen lokalt for Marnardal menighet (denne nettsiden) derfor kan være mangelfull eller utdatert i den aller nærmeste tiden.
Vi beklager ulempen i denne korte perioden.


Lindesnes kirkelige fellesråd nettadresse er kirken.no/lindesnes