INN OG UTMELDING

INN OG UTMELDING

Bakrunn for medlemsskap Den norske kirke er dåpen. For å bli medlem må man altså være døpt eller bli døpt. Har man tidligere en kristen dåp å se tilbake på, men allikevel ikke er medlem av Den norske kirke, kan man bli medlem ved å ordne formalitetene som skal til. Så lenge man ikke er døpt tidligere kan man også når som helst etter samtaler med menigheten prest la seg døpe og dermed danne grunnlag for medlemsskap igjen.

Noen ønsker å melde seg ut av Den norske kirke. Enten fordi man ikke ønsker å være medlem av en kristen kirken lenger, eller vil tilhøre et annet kirkesamfunn. Dette må da ordnes formelt med utgangspunkt i den menigheten man bor. Her gir vi følgende beskrivelse for hva som skal til av formell karakater for å medle seg inn eller ut:


- Innmelding

Innmelding skjer ved personlig fremmøte på kirkekontoret, eller ta kontakt med soknepresten for samtale om dette.

Følgene opplysninger tas med:

Personnummer

Navn, adresse og fødested

Dåpsdato

Dåpssted/kirkesamfunn hvor dåp fant sted

Evt Utmeldingsattest fra annet trossamfunn

Klikk her for skjema

 

- Utmelding

Utmelding skjer skriftlig. Sendes Kirkekontoret i Marnardal, Rådhuset, 4534 Marnardal, eller be om en samtale med soknepresten.

Klikk her for skjema

 

Dåpsattest legges ved. Dåpsattest får du i den menighet hvor du ble døpt. Er du døpt i en av menighetene i Marnardal trenger du bare oppgi sted og tid for dåpen. 

Vi nevner her også følger av utmelding:

- Kan mister retten til kirkelig konfirmasjon, vigsel og gravferd

- Mister retten til kirkelige verv og stillinger

- Kan miste rett til å være fadder

- Kan ikke kreve å få sine barn døpt

- Mister stemmerett ved kirkelige valg


Del denne artikkel på e-post