BEGRAVELSE

BEGRAVELSE

Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp til de pårørende, slik at de skal kunne føle seg trygge i de praktiske gjøremålene som nødvendigvis må tas hånd om; midt i sorgen. 

Planlegging av begravelse, les mer..
Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem


Del denne artikkel på e-post