KONFIRMASJON

KONFIRMASJON

 

KONFIRMASJON I MENIGHETENE I MARNARDAL

Midt i ungdomsskoletida inviterer kirken til konfirmasjon. Ordet konfirmasjon betyr stadfestelse. Kirkens konfirmasjon vil stadfeste dåpen: Den gjelder fortsatt! Det er stor variasjon fra menighet til menighet hvordan konfirmasjonstiden legges opp. Marnardal tilhører Mandal prosti, og her har vi gått sammen om å lage en stor konfirmantleir på Lista, i uke 32, med over 400 ungdommer. Påmelding til denne leiren skjer via leirens hjemmeside http://listaleiren.com
Programmet for årets konfirmanter i Marnardal finner du her: konfirmantprogram2015.pdf.

Påmelding til neste års konfirmasjon vil i hovedsak skje gjennom påmelding via menighetens nettside. Lenke til menighetens nettside finner du på denne siden.

Menighetene i Marnardal vil fortsette å sende ut invitasjon til neste års konfirmanter i forbindelse med at det åpnes for elektronisk påmelding. 

Les mer om konfirmasjon i kirken her.

Informasjonsbrosjyren fra Agder bispedømme kan laste ned her


Del denne artikkel på e-post