Marnardal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
SOMMERSALMEN

SOMMERSALMEN

Sommerens salme finner du på nr 845 i den nye salmeboka. Den var også med i S 97, da temmelig «fersk» på norsk, oversatt fra svensk av Øystein Thelle. Melodien er vakker, og teksten åpner oss for gleden over sol og sommer og undring over livet og troens rikdom.

Her finner du lenke til salmen i arkivet til nrk.no.

1 Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nå strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

2 Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.

3 Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord
og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.

 

4 Alt kjød er gress og flyktighet
det tæres fort av elde.
Kun du, Treenig majestet,
er evig i din velde!
Med sjel og kropp skal jeg stå opp
og blomstre i ditt rike,
når denne jord må vike.

5 La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!

O © Øystein Thelle M og S © Gehrmans Musikförlag AB


Del denne artikkel på e-post