Marnardal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
KONFIRMANT 2020

KONFIRMANT 2020

VELKOMMEN!

 

 

Hei - du som kjenner noen i 8. klasse! Nå starter påmeldingen til konfirmasjon i Marnardal!

Vi håper alle blir med som konfirmanter i kirken!

Ordet "konfirmasjon" betyr bekreftelse. Det vi  som kirke ønsker å bekrefte for konfirmantene, er først og fremst at dåpen fortsatt gjelder. Om det kanskje er noen år siden du ble døpt, så har ikke Gud glemt det. Han vil aldri slutte å bry seg om deg! Også du som IKKE er døpt, er hjertelig velkommen til å bli med på konfirmanttida hos oss. Det er da vanlig med dåp før konfirmasjonsdagen.

Vi trenger påminnelser og bekreftelser i livet. Hver eneste dag. Også for å kunne tro. Troen på Jesus er en vei til trygghet og glede i livet. Mange vet det, og vi vil prøve å finne ut noe mer om hva det kan bety for oss i dag. 

Samtidig er konfirmasjonen også en viktig dag for familien. Vi vil feire at du er et unikt, verdifullt og uerstattelig menneske, som er i ferd med å forlate barndommen. Snart er du voksen og gjør dine egne valg i livet. Vi ønsker å gi deg hjelp til å gjøre gode valg.

Konfirmanttida i kirka består bl.a av undervisningstimer med presten, gudstjenester og konfirmantleir siste uka i juni. Og en høytidelig og flott markering i kirka, der vi ber for hver enkelt konfirmant. 

Hvilken dag blir konfirmasjonen i din kirke? 

Bjelland: søndag 30. august 2020

Laudal: Lørdag 5. september 2020

Øyslebø: Lørdag 12. september 2020.

Det vil være fullt mulig å velge konfirmasjonsdag i en av de andre kirkene. (Og det er lov å ombestemme seg!)

Hva koster det?

I utgangspunktet har alle krav på gratis konfirmantundervisning. Men vi ønsker å gi dere noe mer enn det vi klarer for den prisen. Derfor arrangerer vi stor konfirmantleir. Den gjør vi så billig og bra som mulig! For 5 dager koster det ca 2200 kroner. Skulle noen synes det blir altfor dyrt, ta kontakt med meg om det. Hvis noen ikke ønsker å dra på leir, har vi et eget opplegg for dere, med mer undervisning. 

Vi anbefaler alle å bli med på leir. Det blir en fantastisk opplevelse, i samarbeid mellom HEKTA og oss lokalt i Mandal prosti. Både leiren og opplegget ellers passer for alle, uansett funksjonsnivå. Det er også slik at vi trenger mange foreldre til å være med. (I god avstand fra konfirmantene!)

Tirsdag 11. juni 2019 er 8. klassene invitert til en KRLE-dag i Øyslebø kirke. Her blir det også informert om konfirmasjonen.  

Informasjonsfolderen vår finner du her.

VELKOMMEN! 

Påmelding skjer her

Vennlig hilsen

Arild prest 


Del denne artikkel på e-post