KONFIRMANT 2018

KONFIRMANT 2018

VELKOMMEN!

 

 

Hei - du som kjenner noen i 8. klasse! Nå starter påmeldingen til konfirmasjon i Marnardal!

Hvilken dag det blir konfirmasjon i din kirke, kommer an på hva dere velger, når dere melder dere på til konfirmasjon. Og det skjer via denne nettsida.

Neste års 9. klasse har mange elever, og vi håper alle blir med som konfirmanter i kirken!

Ordet "konfirmasjon" betyr bekreftelse. Det vi  som kirke ønsker å bekrefte for konfirmantene, er først og fremst at dåpen fortsatt gjelder. Om det kanskje er noen år siden du ble døpt, så har ikke Gud glemt det. Han vil aldri slutte å bry seg om deg! Også du som IKKE er døpt, er hjertelig velkommen til å bli med på konfirmanttida hos oss. Det er da vanlig med dåp før konfirmasjonsdagen.

Vi trenger påminnelser og bekreftelser i livet. Også for å kunne tro. Troen på Jesus er en vei til trygghet og glede i livet. Mange vet det, og vi vil prøve å finne ut noe mer om hva det kan bety for oss i dag. 

Samtidig er konfirmasjonen også en viktig dag for familien. Vi vil feire at du er et unikt, verdifullt og uerstattelig menneske, som er i ferd med å forlate barndommen. Snart er du voksen og gjør dine egne valg i livet. Vi ønsker å gi deg hjelp til å gjøre gode valg.

Konfirmanttida i kirka består bl.a av undervisningstimer med presten, gudstjenester og konfirmantleir på Lista - 5 dager den første uka i juli. Og  en høytidelig og flott markering i kirka, der vi ber for hver enkelt konfirmant. 

Hvilken dag blir konfirmasjonen i din kirke?  I Øyslebø vil vi antagelig trenge mer enn en gudstjeneste. Hvis halvparten eller mer ønsker lørdag, så kan det bli da. I Laudal og Bjelland må det blir flertallets ønsker som bestemmer om det blir lørdag eller søndag. Det vil også være mulig å velge konfirmasjonsdag i en av de andre kirkene. (Og det er lov å ombestemme seg!)

Hva koster det?

I utgangspunktet har alle krav på gratis konfirmantundervisning. Men vi ønsker å gi dere noe mer enn det vi klarer for den prisen. Derfor arrangerer vi stor konfirmantleir på Lista, første uke i juli. Den gjør vi så billig og bra som mulig! For 5 dager koster det ca 2200 kroner. Skulle noen synes det blir altfor dyrt, ta kontakt med meg om det. Hvis noen ikke ønsker å dra på leir, har vi et eget opplegg for dere, med mer undervisning. 

Vi anbefaler alle å bli med på leir. Det blir en fantastisk opplevelse, i samarbeid mellom HEKTA og oss lokalt i Mandal prosti. Både leiren og opplegget ellers passer for alle, uansett funksjonsnivå. Det er også slik at vi trenger mange foreldre til å være med. (I god avstand fra konfirmantene!)

Vi inviterer til tre ulike modeller for undervisning: Leirkonfirmant, Kor-konfirmant (med leir) og Alternativ - uten leir. 

Leirkonfirmantene begynner undervisningen for alvor etter nyttår. Det blir også enkelte samlinger før jul. 

Kor-konfirmantene følger opplegget på "Take a Break" fra høsten. De møtes fredager i partallsuker fra skolestart, på menighetshuset på Øyslebø. De som velger dette kan få en del mindre undervisning, hvis de ønsker det. Du kan selvfølgelig også velge å være med i kor eller klubb, selv om du ikke velger å være kor-konfirmant. 

Alternativet uten leir medfører mer undervisning enn for de som blir med på leir, siden en stor del av undervisningen legges til leiren.
Før sommerferien inviterer vi  8. klassene på Øyslebø til en KRLE-dag i kirken. Her blir det også informert om konfirmasjonen.  Men påmeldingen skjer her:  - JO FØR, JO BEDRE - så vi får fastsatt tidene for konfirmasjonsgudstjenesten så fort som mulig. 

VELKOMMEN! 

Vennlig hilsen

Arild prest 


Del denne artikkel på e-post