STILLING LEDIG

STILLING LEDIG

Kirkeverge i Marnardal

Marnardal er en ett sokns kommune med ca.2.250 innbyggere. I soknet er det 3 kirker og 3 kirkegårder. To av kirkene har nynorsk som liturgispråk. Soknerådet har 10 ansatte som utgjør ca. 2,2 årsverk. Kirkevergestillingen er på 50 % av full stilling. Da vår kirkeverge går av med pensjon, søker vi etter daglig leder/kirkeverge med kompetanse og engasjement til å lede og utvikle en synlig folkekirke i Marnardal kommune.

Klikk her for full utlysningstekst

 


Del denne artikkel på e-post