Marnardal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Øyslebø menighetshus

Øyslebø menighetshus

Øyslebø Menighetshus ligger i sentrum av Øyslebø og er først og fremst et hus for kirkens mange aktiviteter, men det er også et hus for hele bygda. Nesten daglig er Øyslebø Menighetshus samlingssted for barn, unge, voksne og eldre til svært ulike aktiviteter. Babysang, kor, konfirmantsamlinger, oppbyggelige møter, gudstjenester og formiddagstreff er noe av det som skjer på huset. Vi har et ønske om at huset skal fylles oftere, det er derfor mulighet for å leie huset til seminarer, fagdagssamlinger, konserter, møter og selskaper, slik som dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdager, minnesamvær osv. Ønsker du å leie menighetshuset, les mer her!


Del denne artikkel på e-post