Marnardal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019

NYTT SOKNERÅD I MARNARDAL 2019-2023
Faste medlemmer:
1. Truls Glesne
2. Gunnar Skaar
3. Roger Greibesland
4. Irene Spikkeland
5. Anne Klara Lauvsland
6. Christoffer Eidstø

Varamedlemmer:
1. Sigrun Holte Sæbø
2. Hans Olav Gunstveit
3. Eva Brith Haaberg
4. Terje Arild Valborgland


Del denne artikkel på e-post