Marnardal kirkelige fellesråd > Forside > TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET I MARNARDAL

Dåpsopplæringsutvalget består av følgende medlemmer

Carina Leikjær, Aina Andersen, Kristin Gunstveit, Cecilie Kaddan, Merethe Bakken og Arild Knutsen, sokneprest, tlf 91359808 send epost