TROSOPPLÆRINGSUTVALGET I MARNARDAL

Trosopplæringsutvalget (TROPP) består av følgende medlemmer

Sissel Vrålstad, tlf 90768209, send epost
Inga Lise Høgetveit, tlf 97569121 send epost
Anna Klara Lauvsland, tlf 47621564 send epost
Irene Spikkeland tlf, 90184810 send epost
Lasse Imeland, tlf 90500041 send epost
Ole Jørgen Gangså, tlf 91604911
Arild Knutsen, sokneprest, tlf 91359808 send epost
Lasse Braadland, ansatt, tlf 40631033 send epost