Marnardal kirkelige fellesråd > GIVERTJENESTE
GIVERTJENESTEN

Et livsforvandlende fellesskap

I Marnardal har vi et aktivt og flott arbeid med mye frivillig innsats. Det er inspirerende å se hvordan arbeidet blomstrer. For å kunne opprettholdet arbeidet og ta nye steg framover er det nødvendig å ha en god økonomisk basis. I denne sammenhengen er givertjenesten en avgjørende faktor. 


Litt bakgrunn om ungdomsarbeidet 
Annenhver fredag samles 50 ungdommer til 
Take A Break kor og klubb kveld på menighetshuset på Øyslebø. 
Koret hadde nettopp 10 års jubileum med en helaften på Øyslebø Menighetshus. Vi har et fantastisk ungdoms-arbeid i bygda vår, som vi skal være uttrolig stolte av. For å drive kor og klubb har vi to ansatte i små deltids-stillinger som sørger for kontinuitet og utvikling i dette viktige ungdoms-arbeidet.
Les mer om ungdomsarbeidet på Take A Break sin hjemmeside

Givertjenesten har flere fordeler
 • Ungdommene våre, bygdas stolthet, får opprettholdt en kristen møteplass med et kontinuerlig arbeid.
 • Ungdommen er fremtiden, og samtidig er de nåtiden. Til dette arbeidet trengs det midler i form av pengergaver/ fast givertjeneste.  
 • Givere opplever ofte en større tilhørighet til ungdomsarbeidet og får i tillegg skattefradrag. 

Eksempel: Hvis 40 personer er med å gi en gavestøtte på 300 kr per mnd, denne støtten er selvsagt skattefri (alle gaver som overstiger 500 kr per år kan du få et skattefradrag for på 27 prosent), så genererer dette kr 144 000,- på årsbasis. 

Hva går gavene til?

 • 20% stilling til musikalsk leder for ungdomskoret 
 • 10% stilling til leder for klubb
 • Videreutvikling av barne og ungdomsarbeidet i Marnardal

Hvordan vli fast giver?
Last ned et giverskjema her! Eller ta med et giverskjema/giro neste gang du er i kirken. Eller du kan bruke skjema på høyre side, så vil du få tilsendt et skjema som du fyller ut og sender tilbake til oss.

Takk for din gave!
Vi er takknemelige for alle gaver som bidrar slik at vi kan fortsette med dette viktige ungdoms-arbeidet.

AvtaleGiro, en enkel, sikker og rimelig
måte å gi din gave på.
 1. Fordel for menighetene i Marnardal. Rimelig ordning å administrere, som sparer oss for mye papirarbeid. Ressursene kan settes inn på andre viktige områder. 
 2. Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken ordne betalingen for deg.
 3. Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen eller i nettbanken kan du enkelt kontorollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen er en telefon til banken alt som skal til.
 4. Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimligste måtene å overføre gavebeløp på. 
 5. Slik kommer du i gang. Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maximal beløpsgrense per trekk, men du vil bare bli trukket for det avtalte gavebeløpet du har oppgitt. Ditt førdelsnr. må med hvis du ønsker skattefradrag. For 2014 er maksimalt skattefritt gavebeløp på kr 16.800,- minimum kr. 500,givertjenesten 
For ytterligere informasjon kontakt oss på kirkekontoret, eller send oss en epost 
Kontaktinformasjon finner neders til høyre på denne siden!
GIVERSKJEMA

Send