Marnardal kirkelige fellesråd > Kontakt
Om oss
OM BYGDA VÅR

Marnardal er en innlandskommune i Vest-Agder med et innbyggertall på ca. 2 150 og et areal på 396 km²;. Det er over 400 gårds- og småbruk i Marnardal. Mandalselva slynger seg gjennom kommunen. Marnardal ligger 17 km fra Mandal og 45 km fra Kristiansand. Kommunen har ikke noe entydig sentrum, men tettsteder i Øyslebø, Marnardal, Laudal og Bjelland. Kommuneadministrasjonen er lagt til Heddeland. Kommunen grenser til Lindesnes og Audnedal i vest, Evje og Hornnes i nord, Vennesla og Songdalen i øst og Søgne og Mandal i sør.

ÅPNINGSTIDER

Kirkekontoret har oppe torsdager fra kl 10-14. I skolens sommerferie er kontoret ikke åpent, men ansatte kan kontaktes direkte.

LENKER
SOKNERÅDET

Marnardal Sokneråd 2019-2023:

  1. Truls Glesne (leder)
  2. Anne Klara Lauvsland (nestleder)
  3. Roger Greibesland
  4. Irene Spikkeland
  5. Gunnar Skaar
  6. Christoffer Eidstø

Varamedlemmer:

  1. Sigrun Holte Sæbø
  2. Hans Olav Gunstveit
  3. Eva Brith Haaberg
  4. Terje Arild Valborgland

 

Kontakt

Marnardal kirkelige fellesråd
Kirkekontoret

 Rådhuset 
       Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal
Telefon: 902 68 668
Send e-post

Følg oss på Facebook: Marnardal sokn

 

Ansatte
TANJA SÆVIK HUSBY
ARILD KNUTSEN
KARI JUNE GREIBESLAND
CAMILLA WIIG WENNESLAND
Kåre Søyland
TEODOR TJOMSLAND
Truls Glesne
TONE GLESNE